ข้อดี ของ อาหาร fast food

ข้อดี ของ อาหาร fast food

ข้อดี ของ อาหาร fast food บางครอบครัวที่มีงานยุ่งจำนวนมากในทุกวันนี้ต้องการอาหารจานด่วนที่สามารถจัดตารางงานนอกบ้านได้พอดี

ข้อ เสีย ของ อาหาร fast food

ข้อ เสีย ของ อาหาร fast food

ข้อ เสีย ของ อาหาร fast food มักเป็นที่ถูกใจของเด็ก ๆ เพราะรสชาติอร่อยและหลายร้านใช้กลยุทธ์ทางการตลาดโดยแถมของเล่นเมื่อซื้ออาหารชุดของร้าน